PLAN ZAGOSPODAROWANIA I DOSTĘP DO MEDIÓW

Działki budowlane „na wzgórzu” znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczone w planie jako M2). Przeczytaj plan aby poznać szczegóły.

Dostęp do mediów:

  • Prąd – realizowany na podstawie wniosku o przyłączenie do sieci.
  • Woda – (sieć na terenie części osiedla jest w trakcie realizacji) Podłączenie budynków do sieci wodociągowej realizowane będzie etapami.
  • Kanalizacja – realizowana w kolejnym etapie, aktualnie nowe budynki posiadać będą zbiorniki bezodpływowe.
  • Gaz – w trakcie ustalania możliwości przyłączenia